*To access all available languages from a Mobile phone switch to a desktop version in the browser settings, choose a desired language and switch back to a Mobile version. You only need to do it once.

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՆՎԱԳԱՐԱՆԵՐ` ՇՎԻ և ՍՐԻՆԳ

Anush Naroyan Իմ  նախորդ  հոդվածում  ներկայացրել էի Հայաստան  երկրիրը,պատմելով հին հայկական ազգային գործիք` դուդուկի մասին,որը որ իր հրաշալի հնչողությամբ հայտնի դարձավ  ողջ աշխարհին։Այժմ ուզում եմ ներկայացնել ևս  այլ  գեղեիկ հնչողությամբ հայական ազգային և ժողովրդական նվագարաններ,որոնք են ՇՎԻՆ և ՍՐԻՆԳԸ։ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ և ԾԱԳՈՒՄ  Շվին և սրինգը հնագուն երաշտական  գործիքներ են,որոնք պատկանում են երկայնական ֆլեյտային տիպի գործիքների շարքին։Հայերի մոտ այն համարվում…

Read More